Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠ_Karel_29.6.1908-8.5.1959)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ Karel 29.6.1908-8.5.1959

Z Personal
Karel BARTOŠ
Narození 29.6.1908
Úmrtí 8.5.1959
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Karel BARTOŠ