Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BATELKA_Karel_20.8.1919)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BATELKA Karel 20.8.1919

Z Personal
Karel BATELKA
Narození 20.8.1919
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Karel BATELKA