Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAUMKIRCHER_Andreas_1420-1471)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAUMKIRCHER Andreas 1420-1471

Z Personal
Andreas BAUMKIRCHER
Narození 1420
Úmrtí 1471
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Andreas BAUMKIRCHER