Verze z 29. 9. 2019, 15:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAYER Emanuel 24.12.1790-25.1.1871

Z Personal
Emanuel BAYER
Narození 24.12.1790
Místo narození Frymburk u Českého Krumlova
Úmrtí 25.1.1871
Místo úmrtí Hluboká nad Vltavou
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 298-299

BAYER, Emanuel, * 24. 12. 1790 Frymburk u Českého Krumlova, † 25. 1. 1871 Hluboká nad Vltavou, agronom, pedagog

Působil ve schwarzenberských službách jako zemědělský a lesní správní úředník. Odborné znalosti a praktické zkušenosti uplatnil při výuce mladých úředníků pro vedení statků schwarzenberského panství v krumlovském hospodářském institutu. 1837–44 vyučoval přírodopis, zemědělské nauky, veřejnou a podnikovou správu. Věnoval se floristice v okolí Českého Krumlova a výsledky sděloval Opizovu výměnnému ústavu v Praze. Od 1844 byl ředitelem velkostatku Vimperk, od 1851 spravoval panství Hluboká. 1836 se stal dopisujícím členem Vlastenecko-hospodářské společnosti (VHS), kterou informoval o výsledcích svých zemědělských výzkumů. Zabýval se pokusy s pařením píce pro krmení hospodářských zvířat, prováděl zkoušky výkonnosti pluhů při orbě a od 1845 podával VHS fenologické a meteorologické zprávy z jihočeského regionu. V představenstvu VHS prosazoval, aby do krajských a okresních jednot byli přijímáni i malí sedláci a chalupníci.

L: M. Volf, Významní členové a spolupracovníci VHS, 1967, s. 21; I. Klášterský a kol., Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky, č. 14–15, 1970, s. 56; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 23.

Zdeněk Koleška