Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAYER_Hugo_1851)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAYER Hugo 1851

Z Personal
Hugo BAYER
Narození 1851
Povolání 55- Jazykovědec


Hugo BAYER