Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAYER_Jan_1750)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAYER Jan 1750

Z Personal
Jan BAYER
Narození 1750
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Jan BAYER