Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BEŠTA_Theodor_5.2.1920)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BEŠTA Theodor 5.2.1920

Z Personal
Theodor BEŠTA
Narození 5.2.1920
Povolání 55- Jazykovědec


Theodor BEŠTA