Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BECHADE_de_Rochepine_Pierre_Philippe_1694-18.3.1776)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BECHADE de Rochepine Pierre Philippe 1694-18.3.1776

Z Personal
Pierre Philippe BECHADE de Rochepine
Narození 1694
Úmrtí 18.3.1776
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Pierre Philippe BECHADE de Rochepine