Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BECKER_Josef_1794-1838)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BECKER Josef 1794-1838

Z Personal
Josef BECKER
Narození 1794
Úmrtí 1838
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Josef BECKER