Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BECK_Felix_1760-1850)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BECK Felix 1760-1850

Z Personal
Felix BECK
Narození 1760
Úmrtí 1850
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Felix BECK