Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BECK_Jan_Nepomuk_1828-1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BECK Jan Nepomuk 1828-1904

Z Personal
Jan Nepomuk BECK
Narození 1828
Úmrtí 1904
Povolání 78- Hudební interpret


Jan Nepomuk BECK