BEDNAŘÍK Miroslav 26.4.1921-17.10.1980: Porovnání verzí

Z Personal
(BEDNAŘÍK_Miroslav_26.4.1921-17.10.1980)
 
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Miroslav BEDNAŘÍK
+
}}
  
== Literatura ==
+
'''BEDNAŘÍK, Miroslav,''' ''* 26. 4. 1921 Otrokovice, † 17. 10. 1980 Brno, slévárenský odborník''
 +
 
 +
Na reálném gymnáziu v Brně maturoval 1940, dále absolvoval
 +
dvouletý kurs na vyšší průmyslové škole strojnické v Brně Od 1942 pracoval jako provozní asistent v mechanických
 +
dílnách strojírenského podniku Flugmotorenwerke (později
 +
ZKL) v Brně-Líšni. Po válce studoval do 1948 strojní obor
 +
na Vysoké škole technické v Brně. Nastoupil do závodu
 +
TOS Kuřim, brzy poté přešel do slévárny šedé litiny bývalé
 +
firmy Wannieck (Vaňkovka) v Brně. Tam působil v přípravě
 +
výroby jako vedoucí tavírny a úpravny formovacích směsí.
 +
Pracoval na projektu nové slévárny litiny TOS Kuřim a na
 +
jejím uvedení do provozu. Potom tam byl zaměstnán jako
 +
vývojový pracovník a vedoucí technolog. 1954 byl pověřen
 +
vedením slévárny TOS Svitavy. V říjnu 1954 přešel do Výzkumného
 +
ústavu materiálů a technologie – do slévárenského
 +
výzkumu v Brně, kde vedl skupinu formovací techniky
 +
a věnoval se zejména problémům vtokových soustav. Výsledky
 +
jeho práce měly ohlas i v mezinárodním měřítku a staly
 +
se základem moderního, vědecky zdůvodněného postupu
 +
výpočtu vtokových soustav. Na toto téma B. obhájil 1969
 +
kandidátskou disertační práci. 1961 byl pověřen vedením
 +
slévárenského výzkumu a po sloučení se strojním výzkumem
 +
slévárenských zařízení 1963 převzal řízení nově vzniklého
 +
pracoviště. Hluboké znalosti a zkušenosti využíval jak při
 +
řešení konkrétních úkolů, tak při navrhování perspektiv
 +
a koncepce slévárenského výzkumu. Významně se zasloužil
 +
o dobudování experimentální základny slévárenství, podílel
 +
se na velkých úkolech slévárenského průmyslu, zasloužil se
 +
o rozvoj mezinárodní spolupráce a pomohl zvýšit mezinárodní
 +
prestiž československého slévárenství. 1977 ze zdravotních
 +
důvodů odešel z vedoucí funkce. B. byl od 1955 členem
 +
VTS pro hutnictví a slévárenství a po založení samostatné
 +
Slévárenské společnosti se stal 1963–80 jejím předsedou
 +
a dlouholetým oficiálním delegátem v Mezinárodním výboru
 +
slévárenských spolků. Členem redakční rady časopisu
 +
''Slévárenství'' byl 1961–80. Získal vyznamenání Za zásluhy
 +
o výstavbu (1969), medaili Za obětavou práci pro socialismus
 +
a čestné uznání Slévárenské společnosti za mimořádné
 +
zásluhy o rozvoj slévárenství.
 +
 
 +
'''D:''' Podpěrky jader pro výrobu odlitků ze šedé litiny, 1956; Vtoková technika
 +
a lití odlitků ze šedé litiny, 1961; Dělba práce ve slévárnách, in: Slévárenství
 +
1953, č. 5, s. 122n.; Práce na mechanisované výrobní jednotce pro výrobu
 +
středně velkých forem, in: tamtéž 1953, č. 9, s. 237n.; Studie vlivu výrobního
 +
zařízení na cenu odlitku, in: tamtéž 1956, č. 3, s. 65n.; Vliv zalitých částí
 +
v odlitcích ze šedé litiny na jejich mechanické vlastnosti, in: tamtéž 1956,
 +
č. 4, s. 127n.; Licí technika odlitků z tvárné litiny, in: tamtéž 1957, č. 3,
 +
s. 89n.; M. B., M. Vana, Výroba bezrámových forem z chemicky tvrzených
 +
písků, in: tamtéž 1957, č. 8, s. 237n.; Výzkum licí techniky temperované
 +
litiny, in: tamtéž 1958, č. 2, s. 15n.; Konstrukční pevnost bezrámových forem
 +
a jader ze směsi CT, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 149n.; M. B. – S. Šimoník
 +
– A. Šustek, Ekonomie některých nových způsobů výroby forem pro lehké
 +
odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 137n.; Vtokové soustavy pro
 +
lehké odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 387n.; Modernizace
 +
sléváren a modelové zařízení, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 374n.; Modelování
 +
proudění kovu při řešení vtokových soustav, in: tamtéž 1961, č. 1, s. 2n.;
 +
Zvýšení rozměrové přesnosti odlitků vyráběných běžnými způsoby, in:
 +
tamtéž 1961, č. 11, s. 420n.; Směry technického rozvoje ve slévárenství, in: tamtéž 1965, č. 11, s. 405n.; výzkumné zprávy: Vtokové soustavy odlitků ze
 +
šedé litiny, 1952; Řízené tuhnutí odlitků, 1956; Řízené tuhnutí odlitků ze
 +
šedé litiny, 1956; Proudění kovu ve vtokových soustavách, 1960.
 +
 
 +
'''L:''' S. Šimoník – K. Rusín, Za Ing. M. B., CSc., in: Slévárenství 1980, č. 12,
 +
s. 518n.; I. Pavlík, Vzpomínka na Ing. M. B., CSc., in: tamtéž 2001, č. 1,
 +
s. 67.
 +
 
 +
Jan Hučka
 
   
 
   
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:28- Strojař nebo elektrotechnik]]
 
[[Kategorie:28- Strojař nebo elektrotechnik]]
 
 
[[Kategorie:1921]]
 
[[Kategorie:1921]]
 
[[Kategorie:Otrokovice]]
 
[[Kategorie:Otrokovice]]
 
[[Kategorie:1980]]
 
[[Kategorie:1980]]
 
[[Kategorie:Brno]]
 
[[Kategorie:Brno]]

Aktuální verze z 2. 6. 2016, 11:30

Miroslav BEDNAŘÍK
Narození 26.4.1921
Místo narození Otrokovice
Úmrtí 17.10.1980
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

BEDNAŘÍK, Miroslav, * 26. 4. 1921 Otrokovice, † 17. 10. 1980 Brno, slévárenský odborník

Na reálném gymnáziu v Brně maturoval 1940, dále absolvoval dvouletý kurs na vyšší průmyslové škole strojnické v Brně Od 1942 pracoval jako provozní asistent v mechanických dílnách strojírenského podniku Flugmotorenwerke (později ZKL) v Brně-Líšni. Po válce studoval do 1948 strojní obor na Vysoké škole technické v Brně. Nastoupil do závodu TOS Kuřim, brzy poté přešel do slévárny šedé litiny bývalé firmy Wannieck (Vaňkovka) v Brně. Tam působil v přípravě výroby jako vedoucí tavírny a úpravny formovacích směsí. Pracoval na projektu nové slévárny litiny TOS Kuřim a na jejím uvedení do provozu. Potom tam byl zaměstnán jako vývojový pracovník a vedoucí technolog. 1954 byl pověřen vedením slévárny TOS Svitavy. V říjnu 1954 přešel do Výzkumného ústavu materiálů a technologie – do slévárenského výzkumu v Brně, kde vedl skupinu formovací techniky a věnoval se zejména problémům vtokových soustav. Výsledky jeho práce měly ohlas i v mezinárodním měřítku a staly se základem moderního, vědecky zdůvodněného postupu výpočtu vtokových soustav. Na toto téma B. obhájil 1969 kandidátskou disertační práci. 1961 byl pověřen vedením slévárenského výzkumu a po sloučení se strojním výzkumem slévárenských zařízení 1963 převzal řízení nově vzniklého pracoviště. Hluboké znalosti a zkušenosti využíval jak při řešení konkrétních úkolů, tak při navrhování perspektiv a koncepce slévárenského výzkumu. Významně se zasloužil o dobudování experimentální základny slévárenství, podílel se na velkých úkolech slévárenského průmyslu, zasloužil se o rozvoj mezinárodní spolupráce a pomohl zvýšit mezinárodní prestiž československého slévárenství. 1977 ze zdravotních důvodů odešel z vedoucí funkce. B. byl od 1955 členem VTS pro hutnictví a slévárenství a po založení samostatné Slévárenské společnosti se stal 1963–80 jejím předsedou a dlouholetým oficiálním delegátem v Mezinárodním výboru slévárenských spolků. Členem redakční rady časopisu Slévárenství byl 1961–80. Získal vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1969), medaili Za obětavou práci pro socialismus a čestné uznání Slévárenské společnosti za mimořádné zásluhy o rozvoj slévárenství.

D: Podpěrky jader pro výrobu odlitků ze šedé litiny, 1956; Vtoková technika a lití odlitků ze šedé litiny, 1961; Dělba práce ve slévárnách, in: Slévárenství 1953, č. 5, s. 122n.; Práce na mechanisované výrobní jednotce pro výrobu středně velkých forem, in: tamtéž 1953, č. 9, s. 237n.; Studie vlivu výrobního zařízení na cenu odlitku, in: tamtéž 1956, č. 3, s. 65n.; Vliv zalitých částí v odlitcích ze šedé litiny na jejich mechanické vlastnosti, in: tamtéž 1956, č. 4, s. 127n.; Licí technika odlitků z tvárné litiny, in: tamtéž 1957, č. 3, s. 89n.; M. B., M. Vana, Výroba bezrámových forem z chemicky tvrzených písků, in: tamtéž 1957, č. 8, s. 237n.; Výzkum licí techniky temperované litiny, in: tamtéž 1958, č. 2, s. 15n.; Konstrukční pevnost bezrámových forem a jader ze směsi CT, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 149n.; M. B. – S. Šimoník – A. Šustek, Ekonomie některých nových způsobů výroby forem pro lehké odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1958, č. 5, s. 137n.; Vtokové soustavy pro lehké odlitky ze šedé litiny, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 387n.; Modernizace sléváren a modelové zařízení, in: tamtéž 1959, č. 9, s. 374n.; Modelování proudění kovu při řešení vtokových soustav, in: tamtéž 1961, č. 1, s. 2n.; Zvýšení rozměrové přesnosti odlitků vyráběných běžnými způsoby, in: tamtéž 1961, č. 11, s. 420n.; Směry technického rozvoje ve slévárenství, in: tamtéž 1965, č. 11, s. 405n.; výzkumné zprávy: Vtokové soustavy odlitků ze šedé litiny, 1952; Řízené tuhnutí odlitků, 1956; Řízené tuhnutí odlitků ze šedé litiny, 1956; Proudění kovu ve vtokových soustavách, 1960.

L: S. Šimoník – K. Rusín, Za Ing. M. B., CSc., in: Slévárenství 1980, č. 12, s. 518n.; I. Pavlík, Vzpomínka na Ing. M. B., CSc., in: tamtéž 2001, č. 1, s. 67.

Jan Hučka