Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BEESS-CHROSTIN_von_Georg_27.3.1848-7.7.1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BEESS-CHROSTIN von Georg 27.3.1848-7.7.1930

Z Personal
Georg BEESS-CHROSTIN von
Narození 27.3.1848
Úmrtí 7.7.1930
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

73- Uměnovědec nebo historik umění


Georg BEESS-CHROSTIN von