Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BELCREDI_Antonín_1730)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BELCREDI Antonín 1730

Z Personal
Antonín BELCREDI
Narození 1730
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Antonín BELCREDI