Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BELLMANN_Karel_Ferdinand_11.12.1820-1893)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BELLMANN Karl Ferdinand 11.12.1820-1893

Z Personal
Karel Ferdinand BELLMANN
Narození 11.12.1820
Úmrtí 1893
Povolání

88- Umělecký řemeslník 67- Nakladatel nebo vydavatel

69- Knihtiskař nebo typograf


Karel Ferdinand BELLMANN