Verze z 30. 9. 2019, 18:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BENDA Eduard 18.2.1819-28.8.1901

Z Personal
Eduard BENDA
Narození 18.2.1819
Místo narození Jablonec nad Nisou
Úmrtí 28.8.1901
Místo úmrtí Jablonec nad Nisou
Povolání 88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 365

BENDA, Eduard, * 18. 2. 1819 Jablonec nad Nisou, † 28. 8. 1901 Jablonec nad Nisou, rytec skla

Navázal na rodinnou tradici rytí skla založenou bratry Ignatzem B. (v pramenech označovaným jako rytec skla a znaků) a Josefem B., kteří byli jako rytci činní již kolem 1747. Rodinné řemeslo převzal Ignatzův syn Josef B. (1757–1841) a po něm jeho stejnojmenný syn Josef B. (* 1785). Eduard byl třetí z jeho synů. Stejnému řemeslu se věnovali i B. bratři Dominik, Wilhelm a Anton. Rytině skla se B. vyučil v dílně svého otce. 1840 si založil samostatnou živnost v Jablonci nad Nisou. Tehdy získal také svou první velkou zakázku od jabloneckého obchodníka sklem Johanna Weiße, pro kterého měl zhotovit rytiny krajinek. Dochovala se jména i dalších zákazníků – např. Johanna Hauka z Hodkovic. Poté prodával svá skla také na trzích v Liberci a přecházel postupně na náročnější zakázky. V objednávkách se dochovaly zmínky o číšce s tématem „čtrnáct pomocníků v nouzi“ a o poháru s rytinou s tématem Poslední večeře Páně podle Leonarda da Vinci (dva příbuzné poháry s touto tematikou jsou v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou). Nejčastěji se ale specializoval na drobné dekorativní motivy. Jeho rukopisné rodinné a osobní paměti byly 1922 zčásti vydány. Spolu s Antonem Simmem je považován za nejlepšího rytce Jablonecka první poloviny 19. století. Byl nejslavnějším členem rodiny Bendů. V rytecké tradici pokračoval i jeho syn Adolf B. (1845–1878).

L: K. R. Fischer, Die Glasschneiderfamilie Benda, in: Mittheilungen des Vereins für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues 13, 1919, s. 37n.; E. B., Gedenk- und Familienbuch (paměti), in: Reichenberger Zeitung, příloha Isergebirgswoche 1. 8. 1922; G. E. Pazaurek – E. von Philippowich, Gläser der Empire und Biedermeierzeit, Braunschweig 1976, s. 74; J. Brožová, České sklo 1800–1860, Praha (katalog výstavy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), 1977, nestránkováno č. k. 113 (pohár s rytinou Poslední večeře Páně podle Leonarda da Vinci, práce připisovaná E. B.), stručně o životě E. B. v přehledu osobností; BL 1, s. 71; Das Böhmische Glas 1700–1950, 2, Passau 1995, s. 77 a 116; A. Langhamer, Legenda o českém skle, 1999, s. 67 a 84 (obr. na s. 66).

P: Pozůstalost Karla R. Fischera – výpisy z pamětí Eduarda B. SOkA Jablonec nad Nisou.

Jitka Lněničková