Verze z 30. 9. 2019, 18:57, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BENDL Jiří ?1570-?1652

Z Personal
Jiří BENDL
Narození před 1570
Místo narození Ölkofen u Hohentengen v Horním Švábsku (Německo)
Úmrtí před 1652
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 3, Praha 2005, s. 372

BENDL, Jiří (též BENDEL, PENDL), * před 1570 Ölkofen u Hohentengen v Horním Švábsku (Německo), † před 1652 Praha, řezbář, sochař, modelér

Otec Jana Jiřího B. (kolem 1620–1680). Jako vyučený truhlář přišel 1588 do Mnichova, kde pracoval u malíře a architekta F. Sustrise. V prosinci požádal vévodský dvůr o přispění, aby se mohl doučit řezbářství. 1589 pod vedením W. Dietricha řezal dekorace pro chórové lavice jezuitského kostela sv. Michala v Mnichově. Počátkem 90. let pracoval v kostele sv. Víta v Českém Krumlově na monumentálním mauzoleu Viléma z Rožmberka (zachováno jen ve fragmentech), k němuž do 1597 dodal mramorové a terakotové části. 1596 ze stejných materiálů vytvořil části hlavního oltáře téhož kostela. Na objednávku Petra Voka z Rožmberka vytesal 1596–97 kamennou kašnu (snad pro pražský palác). Současně zdobil až do 1600 pro Adama z Hradce terakotami zahradní pavilon (rondel) zámku v Jindřichově Hradci v duchu zaalpského manýrismu, ojedinělého stylu ve středoevropských interiérech. Tam si také koupil 1600 dům, který 1603 prodal a odstěhoval se do Prahy. Bydlel ve Vlašské ulici čp. 361 a pravděpodobně pracoval pro císaře Rudolfa II. na Pražském hradě (Nový sál 1603–09?). Pohřben byl ve staroměstském kostele sv. Havla.

L: O. J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách, 1958, s. 48n.; BOS 2, s. 86; Toman 1, s. 51; NEČVU 1, s. 59 (kde další literatura); Thieme – Becker 3, s. 302.

Ivo Kořán