Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BENKO_von_Boinik_Jerolím_2.2.1843-23.11.1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BENKO von Boinik Jerolím 2.2.1843-23.11.1904

Z Personal
Jerolím BENKO von Boinik
Narození 2.2.1843
Úmrtí 23.11.1904
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Jerolím BENKO von Boinik