Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BERGER_Karel_1743-1806)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BERGER Karel 1743-1806

Z Personal
Karel BERGER
Narození 1743
Úmrtí 1806
Povolání 61- Pedagog


Karel BERGER