Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BERGER_Karel_Max_1830-0.0.1884)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BERGER Karel Max 1830-0.0.1884

Z Personal
Karel Max BERGER
Narození 1830
Úmrtí 0.0.1884
Povolání

62- Osvětový nebo veřejný činitel 21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Karel Max BERGER