Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BERINGER_Antonín_24.10.1888-28.6.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BERINGER Antonín 24.10.1888-28.6.1939

Z Personal
Antonín BERINGER
Narození 24.10.1888
Úmrtí 28.6.1939
Povolání

55- Jazykovědec

64- Překladatel


Antonín BERINGER