Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BERKA_z_Dubé_Bochuval(Bohuslav)_1550-1620)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BERKA z Dubé Bochuval(Bohuslav) 1550-1620

Z Personal
Bochuval(Bohuslav) BERKA z Dubé
Narození 1550
Úmrtí 1620
Povolání 46- Představitel povstání do r. 1848


Bochuval(Bohuslav) BERKA z Dubé