Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BIANKY_Jan_František_26.12.1717-19.12.1776)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIANKY Jan František 26.12.1717-19.12.1776

Z Personal
Jan František BIANKY
Narození 26.12.1717
Úmrtí 19.12.1776
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan František BIANKY