Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BIEDL_Arthur_ml._14.11.1904-29.10.1950)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIEDL Arthur ml. 14.11.1904-29.10.1950

Z Personal
Arthur ml. BIEDL
Narození 14.11.1904
Úmrtí 29.10.1950
Povolání 55- Jazykovědec


Arthur ml. BIEDL