Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BIELA_Karel_1761-21.1.1836)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIELA Karel 1761-21.1.1836

Z Personal
Karel BIELA
Narození 1761
Úmrtí 21.1.1836
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

61- Pedagog


Karel BIELA