Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BINDER_Franz_7.10.1855-4.9.1929)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BINDER Franz 7.10.1855-4.9.1929

Z Personal
Franz BINDER
Narození 7.10.1855
Úmrtí 4.9.1929
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Franz BINDER