Verze z 3. 10. 2019, 17:37, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIRKHARD Karel 9.10.1721-11.1.1749

Z Personal
Karel BIRKHARD
Narození 9.10.1721
Místo narození Praha
Úmrtí 11.1.1749
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 518

BIRKHARD, Karel (též Carolomanus, též František Václav), * 9. 10. 1721 Praha, † 11. 1. 1749 Praha, mědirytec, mnich-benediktýn

Syn mědirytce Antona B. (1677–1748), pocházejícího z německého Augsburgu. Gymnázium vystudoval B. v Praze. Poté navštěvoval filozofii na pražské univerzitě a přitom se vyučil v otcovské dílně mědirytcem. Jako tovaryš hojně cestoval. 1744 vstoupil do řádu benediktinů v Praze-Břevnově. Mědirytině se věnoval i nadále jako řádový bratr. Své práce signoval Carl Birkhart sc. Prag; C. Birckhardt sc. Pragae. V jeho tvorbě dominovala náboženská témata, kvality dosáhl především v rytinách. Marii s Ježíškem zhotovil podle obrazu v jezuitském kostele v Jičíně, Pannu Marii s vyobrazením Brna v pozadí, Pannu Marii s portrétem císařovny Marie Terezie podle předlohy ze štýrského kostela v Mariazell.

B. zemřel v pražském břevnovském klášteře a byl tam jako řádový bratr pochován.

L: Dlabač 1, s. 177; Czikan 1, s. 303; Wurzbach 1, s. 407n.; A. Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: PA 26, 1914, s. 39, 169; Toman 1, s. 67; BL 1, s. 98; Saur 11, s. 156.

Jitka Lněničková