Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BIRMA_Ota(Otto)_10.10.1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIRMA Ota(Otto) 10.10.1892

Z Personal
Ota(Otto) BIRMA
Narození 10.10.1892
Povolání

75- Sochař nebo medailér

45- Voják nebo partyzán


Ota(Otto) BIRMA