Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BISCHOF_Karl_10.3.1880-25.9.1947)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BISCHOF Karl 10.3.1880-25.9.1947

Z Personal
Karl BISCHOF
Narození 10.3.1880
Úmrtí 25.9.1947
Povolání 55- Jazykovědec


Karl BISCHOF