Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BITTERLICH_Franz_1879-1967)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BITTERLICH Franz 1879-1967

Z Personal
Franz BITTERLICH
Narození 1879
Úmrtí 1967
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Franz BITTERLICH