Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BITTNER_David_Aemilian_1607-1671)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BITTNER David Aemilian 1607-1671

Z Personal
David Aemilian BITTNER
Narození 1607
Úmrtí 1671
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


David Aemilian BITTNER