Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BIWANK_Karl_24.8.1893-7.3.1963)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BIWANK Karl 24.8.1893-7.3.1963

Z Personal
Karl BIWANK
Narození 24.8.1893
Úmrtí 7.3.1963
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik


Karl BIWANK