BLÁHA-MIKEŠ Záboj 22.11.1887-3.4.1957

Z Personal
Záboj BLÁHA-MIKEŠ
Narození 22.11.1887
Místo narození Praha
Úmrtí 3.4.1957
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 534

BLÁHA-MIKEŠ, Záboj, * 22. 11. 1887 Praha, † 3. 4. 1957 Praha, hudební redaktor, skladatel

Vystudoval 1898–1912 pražskou techniku. Hudební vzdělání získal u A. Mikeše (klavír), V. Nováka a F. Spilky (skladba). Před první světovou válkou působil jako klavírní doprovázeč houslistů E. Ondříčka a P. Bartoně. Po návratu z války (1915–17) se usadil v Praze a věnoval se skladbě, klavírním doprovodům, hudebně organizační a pedagogické práci. Psal převážně skladby vokální (písně, sbory, melodramy) ovlivněné lyrismem J. B. Foerstera, které měly na repertoáru významná tělesa, např. Smetana, Hlahol, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Pěvecké sdružení pražských učitelek. Ve 20. a 30. letech se B. v časopisech angažoval jako hudební referent (Osvětové rozhledy, Ilustrovaný legionářský zpravodaj, Hlas národní obrany). Redigoval časopisy Česká hudba, Zvon a Umělec (1945–46), založil novou edici (Dobrá tvorba novodobá). Do rozsáhlé syntézy Československá vlastivěda (1935) napsal kapitoly o hudebním životě v Čechách; byl i autorem samostatných studií (Michelangelo a Beethoven, 1939) a překladů. Spoluzakládal Českou hudební společnost a nějakou dobu jí i předsedal, propagoval hudbu ve smíchovském Osvětovém sboru a lidovýchovném ústavu.

D: výběr, vokální skladby: Biblické písně, 1914 (provedeno 1919); Nocturna, 1914 (provedeno 1919); Milostné písně, 1918 (provedeno 1919); Veselá láska, 1918 (provedeno 1919); Hovory se smrtí, 1919 (provedeno 1920); Na zaváté cestě, 1921; Balada o matčině srdci, 1944; Kytice, 1949; Písně a říkadla, 1949; Písně, 1955; sbory: Píseň Šalamounova, 1920 (provedeno 1921); Žena, 1927; Člověk, 1927; Matka, 1929 (provedeno 1931); Tulácké srdce, 1927/29; Stabat mater, 1941; Oratorium o lásce a míru, 1950; melodramy: Přibývající měsíc, 1921; Velký pátek, 1926 (provedeno 1927).

L: OSND 1/1, s. 634; HS 1, s. 101 (se soupisem díla a literatury); B.-M. Z., in: Hudební rozhledy 3, 1926/27, s. 164; tamtéž 10, 1957, s. 348.

Marie Makariusová