BLAŽKE Jaromír 24.8.1910-3.8.1966: Porovnání verzí

Z Personal
(BLAŽKE_Jaromír_24.8.1910-10.8.1966)
 
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Jaromír BLAŽKE
 
| jméno = Jaromír BLAŽKE
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Blazke Jaromir portret.jpg
 
| datum narození = 24.8.1910
 
| datum narození = 24.8.1910
| místo narození =  
+
| místo narození = Uherský Brod
| datum úmrtí = 10.8.1966
+
| datum úmrtí = 3.8.1966
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Brno
| povolání = 19- Ekonom nebo statistik
+
| povolání = 19- Ekonom nebo statistik<br />44- Právník
44- Právník
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jaromír BLAŽKE
+
| citace = Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 561-562
 +
}}
 +
 
 +
'''BLAŽKE, Jaromír,''' ''* 24. 8. 1910 Uherský Brod, † 3. 8. 1966 Brno, právník, pedagog''
 +
 
 +
Pocházel z chudé rodiny zámečníka. Vychodil obecnou školu
 +
a 1928 maturoval na gymnáziu v rodišti. Na střední škole
 +
1927–28 vstoupil do KSČ. 1929 se vyučil zámečníkem.
 +
1929–34 vystudoval Právnickou fakultu MU. Zapojoval
 +
se do veřejného a do politického života, např. 1933–34 byl
 +
zvolen předsedou brněnské Jednoty nemajetných a pokrokových
 +
studentů a Komunistické studentské frakce (Kostufra).
 +
Jako aktivní komunista nemohl vstoupit do státní služby
 +
a na dobu 1934–40 přijal místo advokátního koncipienta
 +
u JUDr. Vladislava Dokládala v Lipníku nad Bečvou. 1935
 +
složil rigorózní zkoušky a byl promován titulem JUDr. Oženil
 +
se 1936 a s manželkou měli pět dětí. Otevřel si samostatnou
 +
advokátní kancelář ve Velké Bíteši, kde působil 1940 až
 +
1945. Během německé okupace pracoval v odboji, organizoval
 +
hlavně ilegální NV na Velkobítešsku a stal se jeho předsedou
 +
ve Velké Bíteši. B. byl sledován a 1942 tři měsíce vězněn
 +
gestapem v Jihlavě. Po osvobození se B. profesní a politické
 +
aktivity propojily. 1945 otevřel samostatnou advokátní kancelář
 +
v Brně. Vedle advokátní praxe zasedal v zemském průmyslovém
 +
referátu v Brně, byl jmenován národním správcem
 +
družstevní centrály Moragro, byl i radním v Ústředním
 +
NV v Brně, předsedal rozhodčímu soudu Plodinové bursy,
 +
byl zvolen místopředsedou moravské advokátní komory
 +
a zastával funkce v předsednictvu krajského výboru KSČ.
 +
Po únoru 1948 se výrazně angažoval v tzv. akčních výborech
 +
NF v několika institucích, dále pracoval v ideologické sekci
 +
právní rady při ústředním výboru KSČ a přednášel v kursech
 +
Právnické školy pro pracující a v Dělnické škole MV.
 +
Brzy také nastoupil na strmou dráhu vysokoškolského učitele.
 +
1947–49 působil jako pověřený profesor na Vysoké škole
 +
sociální v Brně. Na Právnickou fakultu MU přišel v únoru
 +
1948 nejprve jako předseda tzv. akčního výboru NF. Od začátku
 +
studijního roku 1948/49 tam konal, už po formální
 +
stránce řádně, suplentské přednášky jako pověřený profesor
 +
a 1. 3. 1949 byl jmenován řádným profesorem exponovaných oborů právní filozofie a občanského práva s platností
 +
od 1. 10. 1948. Stalo se tak po ministerské intervenci bez
 +
ohledu na prakticky neexistující pedagogickou praxi a vědeckou
 +
činnost. Na stejné fakultě 1949/50 zastával i funkci
 +
děkana (posledního před zrušením Právnické fakulty MU);
 +
přednášel a cvičil občanské právo a právní filozofii a také
 +
společenské nauky a rodinné právo. Po zrušení brněnské fakulty
 +
byl jako jediný z jejích profesorů v říjnu 1950 přeložen
 +
na Právnickou fakultu UK do Prahy, kde se na krátkou dobu
 +
stal vedoucím katedry občanského práva. Od 1. 8. 1953 přijal
 +
místo profesora zemědělsko-družstevního práva na VŠZ
 +
v Brně. Zaměřil se na otázky zemědělsko-družstevního práva
 +
a vlastnictví půdy a vedl tam katedru statistiky a práva. Tehdy
 +
se začal zabývat technickou normalizací, a to nejen v zemědělské
 +
prvovýrobě. Pojímal ji jako specifický právnický
 +
obor a soustavně ji propagoval na přednáškách, seminářích,
 +
školeních, kursech, konferencích a v článcích (''Učebnice'' ''technické''
 +
''normalizace'', 1968). Dal podnět ke zřízení Studijního
 +
střediska technické normalizace při VUT v Brně, které pak
 +
i vedl. Současně tam byl pověřován přednáškami z technické
 +
normalizace, právních předpisů a z bezpečnosti práce. Dále
 +
připravil učebnici ''Obecná'' ''teorie'' ''technické'' ''normalizace'', která
 +
vyšla rovněž v německém, ruském a maďarském překladu,
 +
pracoval na přípravě právních předpisů o technické normalizaci
 +
a ve sboru expertů Úřadu pro normalizaci, normalizační
 +
komisi Ústřední rady ČVTS a v redakční radě časopisu ''Normalizace''.
 +
Ačkoliv se tradiční právo u B. dostávalo postupně
 +
na vedlejší kolej, napsal v padesátých letech studii o náhradě
 +
škody a dodnes ceněnou drobnější práci o společných závazcích.
 +
Podílel se také na kodifikačních pracích vedených
 +
ministerstvem spravedlnosti v politické kodifikační komisi,
 +
spoluvytvářel kodex rodinného práva v československo-
 +
-polské komisi a předsedal kodifikační komisi pro občanský
 +
zákoník, také byl přizván Ústřední radou odborů k pracím
 +
na kodexu pracovního práva. Napsal několik komentářů
 +
k právním předpisům a učebních textů pro posluchače právnických
 +
fakult a VŠZ. Zasedal v komisích pro obhajobu habilitačních
 +
a kandidátských disertačních prací.
 +
 
 +
B. nebyl vědcem, ale schopným propagátorem vědeckých
 +
výsledků. Z jeho učebních textů, studií a popularizačních
 +
článků vyplývá, že dokázal postihnout jádro problému a že
 +
své logicky uspořádané myšlenky dokázal sdělit čtenářům
 +
přitažlivou formou, což nebylo pro texty v dané době typické.
 +
B. podpořil nové trendy ve vědě; zasloužil se o koncepci
 +
a o rozvoj československé technické normalizace, využívání
 +
matematických metod a o vytvoření sociologického pracoviště
 +
na filozofické fakultě brněnské univerzity, a to v době,
 +
kdy kybernetika a sociologie byly často posuzovány jako buržoazní
 +
pavědy.
 +
 
 +
'''D:''' S. Šuba, Životní jubileum prof. Dr. J. B., in: Sborník VŠZ v Brně. Acta
 +
universitatis agriculturae, 1960, řada A, č. 2, s. 237n. (kde soupis B. publikací);
 +
výběr: Majetkové právo manželské, 1953; Náhrada škody v novém československém
 +
právu, 1954; Učebnice občanského a rodinného práva, 1954;
 +
Obecná teorie technické normalizace, 1958; Komentář k zákonu o technické
 +
normalizaci, 1959.
 +
 
 +
'''L:''' S. Šuba, c. d.
 +
 
 +
'''P:''' Archiv MZLU Brno, osobní spis J. B. č. 45/28.
 +
 
 +
'''Ref:''' [https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/149384 Bibliografie dějin Českých zemí]
 +
 
 +
Ladislav Vojáček, Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:19- Ekonom nebo statistik]]
 
[[Kategorie:19- Ekonom nebo statistik]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
 
[[Kategorie:1910]]
 
[[Kategorie:1910]]
 +
[[Kategorie:Uherský Brod]]
 
[[Kategorie:1966]]
 
[[Kategorie:1966]]
 +
[[Kategorie:Brno]]

Aktuální verze z 3. 10. 2019, 18:26

Jaromír BLAŽKE
Narození 24.8.1910
Místo narození Uherský Brod
Úmrtí 3.8.1966
Místo úmrtí Brno
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 561-562

BLAŽKE, Jaromír, * 24. 8. 1910 Uherský Brod, † 3. 8. 1966 Brno, právník, pedagog

Pocházel z chudé rodiny zámečníka. Vychodil obecnou školu a 1928 maturoval na gymnáziu v rodišti. Na střední škole 1927–28 vstoupil do KSČ. 1929 se vyučil zámečníkem. 1929–34 vystudoval Právnickou fakultu MU. Zapojoval se do veřejného a do politického života, např. 1933–34 byl zvolen předsedou brněnské Jednoty nemajetných a pokrokových studentů a Komunistické studentské frakce (Kostufra). Jako aktivní komunista nemohl vstoupit do státní služby a na dobu 1934–40 přijal místo advokátního koncipienta u JUDr. Vladislava Dokládala v Lipníku nad Bečvou. 1935 složil rigorózní zkoušky a byl promován titulem JUDr. Oženil se 1936 a s manželkou měli pět dětí. Otevřel si samostatnou advokátní kancelář ve Velké Bíteši, kde působil 1940 až 1945. Během německé okupace pracoval v odboji, organizoval hlavně ilegální NV na Velkobítešsku a stal se jeho předsedou ve Velké Bíteši. B. byl sledován a 1942 tři měsíce vězněn gestapem v Jihlavě. Po osvobození se B. profesní a politické aktivity propojily. 1945 otevřel samostatnou advokátní kancelář v Brně. Vedle advokátní praxe zasedal v zemském průmyslovém referátu v Brně, byl jmenován národním správcem družstevní centrály Moragro, byl i radním v Ústředním NV v Brně, předsedal rozhodčímu soudu Plodinové bursy, byl zvolen místopředsedou moravské advokátní komory a zastával funkce v předsednictvu krajského výboru KSČ. Po únoru 1948 se výrazně angažoval v tzv. akčních výborech NF v několika institucích, dále pracoval v ideologické sekci právní rady při ústředním výboru KSČ a přednášel v kursech Právnické školy pro pracující a v Dělnické škole MV. Brzy také nastoupil na strmou dráhu vysokoškolského učitele. 1947–49 působil jako pověřený profesor na Vysoké škole sociální v Brně. Na Právnickou fakultu MU přišel v únoru 1948 nejprve jako předseda tzv. akčního výboru NF. Od začátku studijního roku 1948/49 tam konal, už po formální stránce řádně, suplentské přednášky jako pověřený profesor a 1. 3. 1949 byl jmenován řádným profesorem exponovaných oborů právní filozofie a občanského práva s platností od 1. 10. 1948. Stalo se tak po ministerské intervenci bez ohledu na prakticky neexistující pedagogickou praxi a vědeckou činnost. Na stejné fakultě 1949/50 zastával i funkci děkana (posledního před zrušením Právnické fakulty MU); přednášel a cvičil občanské právo a právní filozofii a také společenské nauky a rodinné právo. Po zrušení brněnské fakulty byl jako jediný z jejích profesorů v říjnu 1950 přeložen na Právnickou fakultu UK do Prahy, kde se na krátkou dobu stal vedoucím katedry občanského práva. Od 1. 8. 1953 přijal místo profesora zemědělsko-družstevního práva na VŠZ v Brně. Zaměřil se na otázky zemědělsko-družstevního práva a vlastnictví půdy a vedl tam katedru statistiky a práva. Tehdy se začal zabývat technickou normalizací, a to nejen v zemědělské prvovýrobě. Pojímal ji jako specifický právnický obor a soustavně ji propagoval na přednáškách, seminářích, školeních, kursech, konferencích a v článcích (Učebnice technické normalizace, 1968). Dal podnět ke zřízení Studijního střediska technické normalizace při VUT v Brně, které pak i vedl. Současně tam byl pověřován přednáškami z technické normalizace, právních předpisů a z bezpečnosti práce. Dále připravil učebnici Obecná teorie technické normalizace, která vyšla rovněž v německém, ruském a maďarském překladu, pracoval na přípravě právních předpisů o technické normalizaci a ve sboru expertů Úřadu pro normalizaci, normalizační komisi Ústřední rady ČVTS a v redakční radě časopisu Normalizace. Ačkoliv se tradiční právo u B. dostávalo postupně na vedlejší kolej, napsal v padesátých letech studii o náhradě škody a dodnes ceněnou drobnější práci o společných závazcích. Podílel se také na kodifikačních pracích vedených ministerstvem spravedlnosti v politické kodifikační komisi, spoluvytvářel kodex rodinného práva v československo- -polské komisi a předsedal kodifikační komisi pro občanský zákoník, také byl přizván Ústřední radou odborů k pracím na kodexu pracovního práva. Napsal několik komentářů k právním předpisům a učebních textů pro posluchače právnických fakult a VŠZ. Zasedal v komisích pro obhajobu habilitačních a kandidátských disertačních prací.

B. nebyl vědcem, ale schopným propagátorem vědeckých výsledků. Z jeho učebních textů, studií a popularizačních článků vyplývá, že dokázal postihnout jádro problému a že své logicky uspořádané myšlenky dokázal sdělit čtenářům přitažlivou formou, což nebylo pro texty v dané době typické. B. podpořil nové trendy ve vědě; zasloužil se o koncepci a o rozvoj československé technické normalizace, využívání matematických metod a o vytvoření sociologického pracoviště na filozofické fakultě brněnské univerzity, a to v době, kdy kybernetika a sociologie byly často posuzovány jako buržoazní pavědy.

D: S. Šuba, Životní jubileum prof. Dr. J. B., in: Sborník VŠZ v Brně. Acta universitatis agriculturae, 1960, řada A, č. 2, s. 237n. (kde soupis B. publikací); výběr: Majetkové právo manželské, 1953; Náhrada škody v novém československém právu, 1954; Učebnice občanského a rodinného práva, 1954; Obecná teorie technické normalizace, 1958; Komentář k zákonu o technické normalizaci, 1959.

L: S. Šuba, c. d.

P: Archiv MZLU Brno, osobní spis J. B. č. 45/28.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ladislav Vojáček, Gustav Novotný