Verze z 3. 10. 2019, 19:36, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLAŽKOVÁ-POLÁČKOVÁ Anna 29.3.1899-31.12.1985

Z Personal
Anna BLAŽKOVÁ-POLÁČKOVÁ
Narození 29.3.1899
Místo narození Brezová pod Bradlom (Slovensko)
Úmrtí 31.12.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 562-563

BLAŽKOVÁ-POLÁČKOVÁ, Anna, * 29. 3. 1899 Brezová pod Bradlom (Slovensko), † 31. 12. 1985 Praha, lékařka-pediatrička

Pocházela z početné rodiny řezníka. Po maturitě na střední škole v Bratislavě studovala 1918–19 medicínu na univerzitě v Budapešti a 1919–24 na Lékařské fakultě UK v Praze (1924 MUDr.). Stala se první slovenskou dětskou lékařkou, která vystudovala v Praze. 1924–26 pracovala pod vedením prof. A. Spilky v Patologicko-anatomickém ústavu jako asistentka a zástupkyně ředitele, současně vedla Státní bakteriologicko- diagnostickou stanici v Bratislavě. Tam získala diagnostické, terapeutické a epidemiologické zkušenosti a znalosti infekčních chorob. Od 1926 se orientovala na dětské lékařství, 1926–28 byla sekundářkou dětské kliniky u prof. J. Brdlíka, zároveň přednášela na Československém státním koedukačním učitelském ústavu v Bratislavě. Od 1928 žila v Praze, 1928–33 pracovala jako vedoucí lékařka a zástupkyně primáře nemocnice a útulku Ochrana matek a dětí v Praze- Krči, zároveň působila jako školní lékařka na dívčí zahradnické škole a externí učitelka na zdravotnické škole, 1933–48 měla soukromou praxi a vedla poradnu Našim dětem na ministerstvu zdravotnictví, od 1948, kdy odešla na odpočinek, do 1965 pracovala v Jedličkově ústavu pro tělesně postižené děti a v dalších sociálních ústavech v Praze. Vedle praktické pediatrie se věnovala také vědeckovýzkumné činnosti se specializací na žilní trombózu u tuberkulózních kojenců, o této problematice publikovala články a studie v odborných časopisech a sbornících. Jako pedagožka se orientovala na základy hygieny, zdravovědu a anatomii. Angažovala se ve společenských a kulturních organizacích, byla členkou Masarykovy ligy proti tuberkulóze, ČČK, Živeny a Sokola.

L: Brezová pod Bradlom, Bratislava 1998, s. 386n.; BLS 1, s. 447n.; Lexikón slovenských žien, Martin 2003, s. 29.

Ľudmila Ďuranová