Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BLAHOUT_Emanuel_29.3.1911-8.5.1968)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLAHOUT Emanuel 29.3.1911-8.5.1968

Z Personal
Emanuel BLAHOUT
Narození 29.3.1911
Úmrtí 8.5.1968
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Emanuel BLAHOUT