Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BLASCHEK_Josef_18.10.1899-27.10.1963)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLASCHEK Josef 18.10.1899-27.10.1963

Z Personal
Josef BLASCHEK
Narození 18.10.1899
Úmrtí 27.10.1963
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Josef BLASCHEK