Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BLASCHKA_Heinrich_26.3.1893-9.2.1969)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLASCHKA Heinrich 26.3.1893-9.2.1969

Z Personal
Heinrich BLASCHKA
Narození 26.3.1893
Úmrtí 9.2.1969
Povolání 53- Historik


Heinrich BLASCHKA