Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BLEYLEBEN_v.Regnier_Rudolf_1860)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLEYLEBEN von Regner Rudolf Alfred Jakob Maria 6.11.1860-23.11.1938

Z Personal
Rudolf BLEYLEBEN v.Regnier
Narození 1860
Povolání 44- Právník


Rudolf BLEYLEBEN v.Regnier