Verze z 24. 9. 2018, 00:27, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOŽEK František Adolf 23.8.1809-6.7.1886

Z Personal
František Adolf BOŽEK
Narození 23.8.1809
Místo narození Praha
Úmrtí 6.7.1886
Místo úmrtí Praha
Povolání

28- Strojař nebo elektrotechnik

77- Hudební skladatel

BOŽEK, František Adolf, * 23. 8. 1809 Praha, † 6. 7. 1886 Praha, mechanik, pedagog

Učil se v dílně u svého otce Josefa B. (1782–1835) a studoval na pražské polytechnice. S bratrem Romualdem (1814 až 1899) se později stali společníky firmy Josef Božek a synové, kterou na polytechnice založil otec. Od 1. 2. 1836 (po smrti otce) zaujal B. jeho místo jako mistr strojník a učitel praktického strojnictví v mechanické dílně Královského českého stavovského technického učiliště v Praze. Společníkem bratra ve firmě byl až do jejího zániku 1853. Po rozdělení polytechniky 1869 na ústav český a německý přešel B. na polytechniku českou a působil tam i po jejím převedení do státní správy a změně názvu na Císařskou královskou českou vysokou školu technickou až do své smrti. Byl také dobrým hudebníkem i komponistou, věnoval se mj. konstrukci a výrobě hudebních automatů. Byl činný jako přísežný soudní znalec v oboru umění a strojírenství a jako člen zkušební komise pro parní stroje a lokomotivy. Za své pracovní zásluhy obdržel Řád Františka Josefa. Byl odměněn také na několika výstavách medailemi a pochvalným diplomem od korunního prince Rudolfa.

L: OSN 4, s. 522; ČVUT 1/1, s. 436; H. Fuchs, Josef, Franz und Romuald Franz Božek, in: Österreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst 20, 1914, s. 607n., 711; L. Novák, Rodina vynálezců, 1941; J. Streit, Božkové, 1953.

P: Archiv NTM v Praze, fond 45 – Božkové.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ladislav Mergl