BODA Martin 27.10.1843-27.6.1911: Porovnání verzí

Z Personal
m (Holoubková přesunul stránku BODA Martin 27.6.1911 na BODA Martin 27.10.1843-27.6.1911 bez založení přesměrování)
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 580-581
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 3. 10. 2019, 19:01

Martin BODA
Narození 27.10.1843
Místo narození Šumvald u Uničova
Úmrtí 27.6.1911
Místo úmrtí Rajec (Slovensko)
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 580-581

BODA, Martin, * 27. 10. 1843 Šumvald u Uničova, † 27. 6. 1911 Rajec (Slovensko), železniční odborník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny sedláka. Studoval nižší reálku v Uničově a vyšší v Olomouci, pak 1863–68 strojnický odbor na pražské polytechnice. Přijal místo u společnosti privilegovaných státních drah. Nadřízení ho nejprve přidělili do Podmokel, Ústí nad Labem a do Vídně. Od 1871 zastával místo technického referenta v telegrafním oddělení u generálního ředitelství. 1880 nastoupil jako telegrafní kontrolor u ředitelství v Budapešti. Později ho uherská vláda pověřila funkcí vrchního inženýra královských uherských státních železnic a 1882–96 vedl referát telegrafní a zabezpečování vlakové vozby. Řešil předčasné postavení výměn tím, že vyzkoušel a 1886 zařídil elektrický výměnový závěr sloužící k ovládání výměn staničními kancelářemi. Toto důmyslné technické řešení bylo zavedeno v celém tehdejším Rakousku a B. za ně 1887 obdržel vyznamenání od Svazu správ německých drah. 1896 odešel do výslužby a usadil se v Praze. 1897–1903 se stal honorovaným docentem ČVŠT v Praze a přednášel Zabezpečování vozby vlakové na železnicích. Posluchače seznamoval s historickým vývojem a soudobým stavem různých železničních návěstí a blokovních soustav, zabezpečením jednokolejných a dvoukolejných tratí, tunelů, mostů, křižovatek, dále i ve stanicích a na odbočkách. Další B. výklady se týkaly stavění a uzavírání výměn a návěstí a jejich mechanických a elektrických závislostí. 1899 byl B. zvolen zástupcem honorovaných docentů v profesorském sboru ČVŠT. Na základě svých bohatých zkušeností napsal a vydal několik odborných publikací. Velkým přínosem byly dvě poslední obsáhlé práce vydané Českou maticí technickou v Praze.

D: výběr: Ueber die Verwendbarkeit langer Stahldratzüge zum Stellen von Weichen, 1888; Untersuchungen der Siemens-Halske’schen Blockwerke, 1889; Ueber die Einrichtung von Sicherungsanlagen, welche von mehreren Stellen eines Bahnhofes beherrscht werden, 1893; Dosavadní zařízení k zabezpečení vozby vlakové na železnicích, 1895; Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích. I. Zabezpečování dopravy vlakové na trati (Zabezpečování traťové), 1904; Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích. II. Zabezpečování dopravy vlakové ve stanicích a u odboček na trati (Zabezpečování stanicové), 1910.

L: OSN 28, s. 114; OSND 1/1, s. 656; Programm císařské královské České vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1900/1901, 1900, s. 69.

P: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, rodná matrika římsko-katolické fary Šumvald u Uničova, sv. V, inv. č. 8109, fol. 131.

Gustav Novotný