BODA Martin 27.10.1843-27.6.1911: Porovnání verzí

Z Personal
(BODA_Martin_27.6.1911)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Martin BODA
 
| jméno = Martin BODA
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 27.6.1911
+
| datum narození = 27.10.1843
| místo narození =  
+
| místo narození = Šumvald u Uničova
| datum úmrtí =  
+
| datum úmrtí = 27.6.1911
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Rajec (Slovensko)
 
| povolání = 36- Ostatní průmyslová odvětví
 
| povolání = 36- Ostatní průmyslová odvětví
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Martin BODA
+
}}
 +
 
 +
'''BODA, Martin,''' ''* 27. 10. 1843 Šumvald u Uničova, † 27. 6. 1911 Rajec (Slovensko), železniční odborník, pedagog, odborný spisovatel''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny sedláka. Studoval nižší reálku v Uničově
 +
a vyšší v Olomouci, pak 1863–68 strojnický odbor na pražské
 +
polytechnice. Přijal místo u společnosti privilegovaných
 +
státních drah. Nadřízení ho nejprve přidělili do Podmokel,
 +
Ústí nad Labem a do Vídně. Od 1871 zastával místo
 +
technického referenta v telegrafním oddělení u generálního
 +
ředitelství. 1880 nastoupil jako telegrafní kontrolor u ředitelství
 +
v Budapešti. Později ho uherská vláda pověřila funkcí
 +
vrchního inženýra královských uherských státních železnic
 +
a 1882–96 vedl referát telegrafní a zabezpečování vlakové
 +
vozby. Řešil předčasné postavení výměn tím, že vyzkoušel
 +
a 1886 zařídil elektrický výměnový závěr sloužící k ovládání
 +
výměn staničními kancelářemi. Toto důmyslné technické
 +
řešení bylo zavedeno v celém tehdejším Rakousku a B. za ně
 +
1887 obdržel vyznamenání od Svazu správ německých drah.
 +
1896 odešel do výslužby a usadil se v Praze. 1897–1903 se stal honorovaným docentem ČVŠT v Praze a přednášel Zabezpečování
 +
vozby vlakové na železnicích. Posluchače seznamoval
 +
s historickým vývojem a soudobým stavem různých
 +
železničních návěstí a blokovních soustav, zabezpečením
 +
jednokolejných a dvoukolejných tratí, tunelů, mostů, křižovatek,
 +
dále i ve stanicích a na odbočkách. Další B. výklady
 +
se týkaly stavění a uzavírání výměn a návěstí a jejich mechanických
 +
a elektrických závislostí. 1899 byl B. zvolen zástupcem
 +
honorovaných docentů v profesorském sboru ČVŠT.
 +
Na základě svých bohatých zkušeností napsal a vydal několik
 +
odborných publikací. Velkým přínosem byly dvě poslední
 +
obsáhlé práce vydané Českou maticí technickou v Praze.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: Ueber die Verwendbarkeit langer Stahldratzüge zum Stellen von
 +
Weichen, 1888; Untersuchungen der Siemens-Halske’schen Blockwerke,
 +
1889; Ueber die Einrichtung von Sicherungsanlagen, welche von mehreren
 +
Stellen eines Bahnhofes beherrscht werden, 1893; Dosavadní zařízení k zabezpečení
 +
vozby vlakové na železnicích, 1895; Zabezpečování dopravy vlakové
 +
na železnicích. I. Zabezpečování dopravy vlakové na trati (Zabezpečování
 +
traťové), 1904; Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích. II. Zabezpečování
 +
dopravy vlakové ve stanicích a u odboček na trati (Zabezpečování
 +
stanicové), 1910.
 +
 
 +
'''L:''' OSN 28, s. 114; OSND 1/1, s. 656; Programm císařské královské České
 +
vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1900/1901, 1900, s. 69.
 +
 
 +
'''P:''' Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, rodná matrika římsko-katolické
 +
fary Šumvald u Uničova, sv. V, inv. č. 8109, fol. 131.
 +
 
 +
Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:36- Ostatní průmyslová odvětví]]
 
[[Kategorie:36- Ostatní průmyslová odvětví]]
 
+
[[Kategorie:1843]]
 +
[[Kategorie:Šumvald]]
 
[[Kategorie:1911]]
 
[[Kategorie:1911]]
 +
[[Kategorie:Rajec]]

Verze z 19. 8. 2016, 12:37

Martin BODA
Narození 27.10.1843
Místo narození Šumvald u Uničova
Úmrtí 27.6.1911
Místo úmrtí Rajec (Slovensko)
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví

BODA, Martin, * 27. 10. 1843 Šumvald u Uničova, † 27. 6. 1911 Rajec (Slovensko), železniční odborník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny sedláka. Studoval nižší reálku v Uničově a vyšší v Olomouci, pak 1863–68 strojnický odbor na pražské polytechnice. Přijal místo u společnosti privilegovaných státních drah. Nadřízení ho nejprve přidělili do Podmokel, Ústí nad Labem a do Vídně. Od 1871 zastával místo technického referenta v telegrafním oddělení u generálního ředitelství. 1880 nastoupil jako telegrafní kontrolor u ředitelství v Budapešti. Později ho uherská vláda pověřila funkcí vrchního inženýra královských uherských státních železnic a 1882–96 vedl referát telegrafní a zabezpečování vlakové vozby. Řešil předčasné postavení výměn tím, že vyzkoušel a 1886 zařídil elektrický výměnový závěr sloužící k ovládání výměn staničními kancelářemi. Toto důmyslné technické řešení bylo zavedeno v celém tehdejším Rakousku a B. za ně 1887 obdržel vyznamenání od Svazu správ německých drah. 1896 odešel do výslužby a usadil se v Praze. 1897–1903 se stal honorovaným docentem ČVŠT v Praze a přednášel Zabezpečování vozby vlakové na železnicích. Posluchače seznamoval s historickým vývojem a soudobým stavem různých železničních návěstí a blokovních soustav, zabezpečením jednokolejných a dvoukolejných tratí, tunelů, mostů, křižovatek, dále i ve stanicích a na odbočkách. Další B. výklady se týkaly stavění a uzavírání výměn a návěstí a jejich mechanických a elektrických závislostí. 1899 byl B. zvolen zástupcem honorovaných docentů v profesorském sboru ČVŠT. Na základě svých bohatých zkušeností napsal a vydal několik odborných publikací. Velkým přínosem byly dvě poslední obsáhlé práce vydané Českou maticí technickou v Praze.

D: výběr: Ueber die Verwendbarkeit langer Stahldratzüge zum Stellen von Weichen, 1888; Untersuchungen der Siemens-Halske’schen Blockwerke, 1889; Ueber die Einrichtung von Sicherungsanlagen, welche von mehreren Stellen eines Bahnhofes beherrscht werden, 1893; Dosavadní zařízení k zabezpečení vozby vlakové na železnicích, 1895; Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích. I. Zabezpečování dopravy vlakové na trati (Zabezpečování traťové), 1904; Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích. II. Zabezpečování dopravy vlakové ve stanicích a u odboček na trati (Zabezpečování stanicové), 1910.

L: OSN 28, s. 114; OSND 1/1, s. 656; Programm císařské královské České vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1900/1901, 1900, s. 69.

P: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, rodná matrika římsko-katolické fary Šumvald u Uničova, sv. V, inv. č. 8109, fol. 131.

Gustav Novotný