Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BODA_Martin_27.6.1911)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BODA Martin 27.10.1843-27.6.1911

Z Personal
Martin BODA
Narození 27.6.1911
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví


Martin BODA