Verze z 3. 10. 2019, 20:12, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOHÁČ Dobroslav 6.5.1930-28.3.1992

Z Personal
Dobroslav BOHÁČ
Narození 6.5.1930
Místo narození Nová Ves u Chotěboře
Úmrtí 28.3.1992
Místo úmrtí České Budějovice
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 3

BOHÁČ, Dobroslav, * 6. 5. 1930 Nová Ves u Chotěboře, † 28. 3. 1992 České Budějovice, ornitolog

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (RNDr. 1953, CSc. 1969) a nadále se věnoval převážně ornitologii ve spojení s organizační a pedagogickou prací. 1953–66 byl profesorem na gymnáziu v Soběslavi, 1966–90 odborným pracovníkem Krajského pedagogického ústavu v Českých Budějovicích. Pedagogická činnost vyústila v několik metodických a informačních příruček pro učitele biologie. V ornitologii se zabýval studiem potravy různých druhů ptáků. Byl činný i organizačně, zejména ve výborech Československé společnosti ornitologické a Československé společnosti zoologické, v níž založil pedagogickou sekci a zasloužil se o vznik jihočeských poboček obou společností.

D: Cvičení z biologie II, 1984 (spoluautoři S. Ošmera, M. Papáček); tíž, Cvičení z biologie pro 2. ročník gymnázií, 1986 (2. vyd., vyšlo též maďarsky a slovensky); Latentní znalost živočichů u jednotlivých věkových skupin mládeže (spoluautoři M. Papáček, E. Radostová), in: Metodické materiály KPÚ České Budějovice, č. 3, 1988; Ptactvo Chotěbořska, in: Acta Musei Reginaehradecensis 4, 1962, s. 97n.; Potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor L.) podle vývržků a potravních zbytků, in: Zoologické listy 13, 1964, s. 107n.; Podíl rostlinné potravy u racka chechtavého (Larus ridibundus L.), in: Sborník ornitologických prací z jižních Čech 1978, s. 45n.; Zvířena jižních Čech (spoluautoři J. Buchar, P. Hanák, Š. Ošmera, K. Spitzer, J. Vostradovský), 1969.

L: P. Bürger, D. B., in: Zprávy České společnosti ornitologické 1991, č. 33, s. 63n.; P. Bürger – J. Formánek, D. B., in: tamtéž 1992, č. 35, s. 48n.; K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999, s. 17.

Karel Hudec