Historie verzí stránky „BOHDÁLKOVÁ Olga 28.8.1940“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace