Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BOOS_z_Waldecku_Viktor_7.11.1871-24.2.1973)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOOS z Waldecku Viktor 7.11.1871-24.2.1973

Z Personal
Viktor BOOS z Waldecku
Narození 7.11.1871
Úmrtí 24.2.1973
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Viktor BOOS z Waldecku