Verze z 4. 10. 2019, 18:00, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOSÁK Jan ?1460-?1534

Z Personal
Jan BOSÁK
Narození okolo 1460
Místo narození Vodňany
Úmrtí po 1534
Místo úmrtí Bechyně
Povolání 50- Náboženský publicista
49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 81

BOSÁK, Jan (též VODŇANSKÝ, AQUENSIS), * okolo 1460 Vodňany, † po 1534 Bechyně, mnich františkán, autor nábožensky polemických spisů, lexikograf

Pocházel z utrakvistické měšťanské rodiny. Studoval v Praze ve škole u Sv. Jindřicha a na pražské univerzitě dosáhl 1480 hodnosti bakaláře. V osmdesátých letech patnáctého století se stal katolíkem a vstoupil do františkánského řádu (odtud jméno Bosák). Pobýval v českých řádových klášterech mj. v Praze, Jindřichově Hradci, Horažďovicích a v Bechyni. Doloženy jsou i jeho cesty na Moravu. Proslul jako autor útočných nábožensky polemických spisů, v nichž napadal nekatolíky. Proti nim sepsal rukopisné traktáty Annihilatio triplicis funiculi innominati haeretici, Locustarium … de sectis et diversitate atque multiplicatione Begardorum in terra Bohemiae a Satanášova věž. Sestavil též latinsko-český slovník s názvem Lactifer vydaný knižně v Plzni 1511. V předmluvě k tomuto dílu hájil češtinu jako jazyk rovnocenný s latinou a řečtinou, čímž se přiblížil názorům tzv. národních humanistů propagujících tvorbu v češtině. Kromě toho je považován za autora několika dalších drobných rukopisných textů.

D: J. Truhlář, O životě a spisech známých i domnělých bosáka Jana Vodňanského, in: ČČM, 1884, s. 524n. (kde soupisy díla); výběr – rukopisy: Annihilatio triplicis funiculi innominati haeretici, 1498, Traktát o početí … P. Marie, 1509, Locustarium … de sectis et diversitate atque multiplicatione Begardorum in terra Bohemiae, 1524, Satanášova věž, 1529.

L: OSN 12, s. 457; 26, s. 862n.; KSN 2, s. 42; MSN 3, s. 525; 7, s. 701n.; ISN 3, s. 71; LČL 1, s. 279n.; J. Truhlář, c. d., s. 524n.; A. Pražák, Národ se bránil, 1945, s. 33.; P. Hlaváček, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, 2005, passim.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Hana Bočková