Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BOSL_Karl_11.11.1908)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOSL Karl 11.11.1908

Z Personal
Karl BOSL
Narození 11.11.1908
Povolání 55- Jazykovědec


Karl BOSL