Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BOTTA_Jakob_Marquis_1729-17.11.1803)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOTTA Jakob Marquis 1729-17.11.1803

Z Personal
Jakob Marquis BOTTA
Narození 1729
Úmrtí 17.11.1803
Povolání 46- Představitel povstání do r. 1848


Jakob Marquis BOTTA