BRÜLL Adolf 27.3.1846-15.9.1908

Z Personal
Adolf BRÜLL
Narození 27.3.1846
Místo narození Kojetín
Úmrtí 15.9.1908
Místo úmrtí Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Povolání

68- Redaktor nebo žurnalista

61- Pedagog

BRÜLL, Adolf (též Elchanan), * 27. 3. 1846 Kojetín, † 15. 9. 1908 Frankfurt nad Mohanem (Německo), učitel náboženství, novinář, spisovatel

Syn rabína Jakoba ben Michaela B. (1812–1889). Studoval na univerzitách ve Vídni, Praze a Vratislavi (Breslau), promoval 1867. Poté 1871 byl povolán jako učitel náboženství na reálnou školu židovské obce ve Frankfurtu n. M. (tzv. Philantropiu), kde působil až do 1903. Roku 1879 založil Mendelssohnův spolek (Mendelssohn Verein), od 1881 redigoval a vydával tiskový orgán tohoto spolku, stal se redaktorem a vydavatelem populárně vědeckého měsíčníku Populär- wissenschaftliche Monatsblätter zur Belehrung über das Judentum für Gebildete aller Confessionen (Populárně-vědecký měsíčník k poučení o židovství pro vzdělance všech vyznání; ročníky 1–29, 1881–1908), v němž publikoval řadu svých statí (např. Das Ende des Prager Ghettos, 1898). Samostatně tiskem vydal: Fremdsprachliche Redensarten und ausdrücklich als fremdsprachlich bezeichnete Wörter in den Talmuden und Midraschim (Cizojazyčná rčení a slova výslovně označená jako cizojazyčná v Talmudech a midráších; Lipsko, 1869); Trachten der Juden im nachbiblischen Altertum (Kroje židů v pobiblickém starověku, Frankfurt n. M., 1873); Der samaritanische Targum zum Pentateuch (Samaritánský targum k Pentateuchu, Frankfurt n. M., 1875); Kritische Studien über Manuskript-Fragmente des samaritanischen Targums zu Oxford (Kritické studie o rukopisných fragmentech samaritánského targumu v Oxfordu; Frankfurt n. M., 1875); Zur Geschichte und Literatur der Samaritaner (Frankfurt n. M., 1876); Beiträge zur Kenntnis der jüdisch-deutschen Literatur (Příspěvky k poznání židovsko-německé literatury, Frankfurt n. M., 1877). Byl též autorem monografie o Davidu Einhornovi. Tiskem vyšly i jeho projevy a kázání. Přispíval do Allgemeine Deutsche Biographie (Gans David, 1878; Cohen b. Salomo Gerschom, 1879; Homberg Herz, Hurwitz Abraham, Schabtai Jesaja, 1881; Oppenheimer David, 1887; Rapoport Salomo, Jehuda, Löb, 1888; Huebsch Adolph, 1905; Kaufmann David, 1906) a Jewish Encyclopaedia.

L: Encyclopaedia Judaica 4 (A–G), Berlin 1929, s. 1103; Winninger 1, s. 468n.; Jüdisches Lexikon, Berlin 1, 1927, s. 1181; Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart (ed. H. Gold), 1929, s. 283; O. Muneles, Bibliografický přehled židovské Prahy, 1952, č. 1105, 1115, 1147, 1185, 1242, 1263, 1425, 1526, 1540; Encyclopaedia Judaica 4, Jerusalem 1996, s. 1415.

Bedřich Nosek